Cum se face analiza vânzărilor unei firme?

Cum se face analiza vânzărilor unei firme?

Introducere: cum să analizezi vânzările unei companii

Când ne uităm la vânzările unei companii, există câțiva factori cheie de care trebuie să luați în considerare. Primul este venitul companiei. Aceasta este suma totală de bani pe care compania a câștigat-o prin vânzări. Pentru a calcula acest lucru, va trebui să cunoașteți vânzările nete ale companiei și costul mărfurilor vândute. Vânzările nete reprezintă suma totală de bani pe care compania a câștigat-o din vânzările sale, minus orice retur sau reducere. Costul mărfurilor vândute este suma de bani pe care compania a cheltuit-o pentru producerea produselor sale, minus orice reduceri sau returnări.

Al doilea factor de luat în considerare este marja brută a companiei. Marja brută este calculată prin împărțirea vânzărilor nete la venituri. Aceasta vă spune cât din fiecare dolar câștigat de companie este destinată acoperirii costurilor sale.

Analiza situațiilor contabile

Primul pas în analiza vânzărilor unei companii este colectarea datelor. Acest lucru se poate face prin analiza situațiilor financiare, care vor arăta câți bani a câștigat compania într-o anumită perioadă de timp. De asemenea, situațiile financiare vor arăta cum s-au schimbat vânzările companiei de-a lungul timpului, precum și câți bani a cheltuit compania pentru vânzarea de bunuri și servicii. Analizând aceste date, puteți obține o mai bună înțelegere a cât de bine funcționează compania și unde ar putea întâmpina probleme.

Rapoarte financiare și analiza tendințelor

După ce datele au fost colectate, acestea trebuie organizate și analizate. Acest lucru se poate face prin analiză financiară. Analiza financiară este procesul de revizuire a situațiilor financiare ale unei companii pentru a determina sănătatea financiară generală a acesteia. Există trei tipuri principale de situații financiare: contul de profit și pierdere, bilanţ și situația fluxurilor de numerar. Declarația de venit arată veniturile și cheltuielile unei companii pe o anumită perioadă de timp. Bilanțul arată activele, pasivele și capitalurile proprii ale unei companii la un anumit moment în timp. Situația fluxurilor de numerar arată cât de mult numerar a generat și utilizat o companie într-o anumită perioadă de timp.

Analistii financiari folosesc mai multe rapoarte pentru a evalua starea financiara a unei companii. Unele dintre aceste rapoarte includ raportul datorie-capital propriu, randamentul capitalului propriu și marja profitului brut.

După analiza datelor, se pot trage concluzii despre performanța de vânzări a companiei.

Informații ce se pot obține din analiza balanței contabile

Balanța contabilă este un document pe care contabilii îl folosesc pentru a verifica acuratețea și corectitudinea înregistrărilor contabile ale unei companii. Drept urmare, este cunoscut și sub denumirea de balanță de verificare.

Acest document se bazează pe principiul înregistrării duble, care prevede că fiecare operațiune economică este înregistrată în două conturi interdependente.

Suma operațiunii economice apare în registru atât ca debit la un cont, cât și ca credit la altul. Cu alte cuvinte, orice sumă este marcată ca „intrare” și „ieșire”, reducând posibilitatea erorilor de intrare.

Bilanțurile sunt clasificate în două tipuri:

– balanta sintetica – prezinta conturile fara a aprofunda in componentele acestora;

– balanța analitică – aprofundează în conturi.

În timp ce un sold sintetic vă va arăta o sumă forfetară pe care trebuie să o plătiți, o balanță analitică vă va arăta pe toți creditorii dvs. și cât trebuie să plătiți fiecăruia (totalul plăților înseamnă acea sumă forfetară).

Acest document reprezintă de asemenea o foarte bună sursă de date pentru analiza vânzărilor unei companii.

Înțelegerea performanței de vânzări a unei companii

Atunci când analizați performanța vânzărilor unei companii, este important să înțelegeți cum sunt împărțite vânzările acestora pe linie de produse sau servicii. Acest lucru vă va ajuta să determinați ce domenii ale afacerii cresc sau se micșorează. În plus, înțelegând marja brută și marja operațională a unei companii, vă puteți face o idee despre cât de eficient își vând produsele și serviciile. Dacă marjele unei companii se micșorează, poate fi un indiciu că oferă prea multe reduceri sau că produsele și serviciile lor nu au prețuri competitive.

Leave a Reply